Silvestr Szabó - foto natura Silvestr Szabó - foto natura Silvestr Szabó - foto natura
A / B / C / D / E / F / G / H / CH / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z
GF: Gelatine filter
Želatinový filtr je používaný u ultraširokoúhlých objektivů. Zasouvá se do drážky na výstupní straně objektivu, uvnitř bajonetu

GN: Guide Number

Směrné číslo blesku - pro danou citlivost (obvykle 100 ASA) udává součin clony a vzdálenosti. Nutno rozlišit, zda je vzdálenost v metrech nebo ve stopách. Používá se k vyjádření výkonu blesku. Při práci s bleskem v manuálním režimu slouží k výpočtu clony v závislosti na vzdálenosti. Při synchronizaci blesku s velmi krátkými časy záverky výkon blesku výrazně klesá.


Gradient – gamma

charakteristická senzitometrická křivka fotografických materiálů (D-log H) určující strmost vyvolávání, v současnosti je nahrazována pojmem index kontrastu. Hodnota gamma, též nazývána Gradientem je též vyjádřením nejen průběhů tonální křivky, ale také rozdílové denzitě zčernání především u černobílých negativních filmů. Od naměřené hodnoty Dmax se odečte naměřená hodnota Dmin, která zahrnuje i závoj a denzitu samotné filmové podložky, a výsledná hodnota je gradient (gamma) negativního obrazu. Pro zvětšování s kondenzorovými zdroji světla a pro skenery minilabů se vyvoláním negativů po kratší dobu dosahuje hodnoty gamma kolem 0,55 (optimum), pro zvětšování s difúzními světelnými zdroji se volí strmější zpracování s hodnotou gamma 0,7. výraz gamma je používán také v grafických editorech, ale i v nastavení průběhové tonální křivky monitoru, jedná se ale o nesprávnou interpretaci původního významu této hodnoty. V případě počítačového použití tzv. gamma není vyjádření gradientu, ale posunem oblasti polotónů ke světlům či stínům, aby se vizuálně pozorovaně pozorovaná tonální křivka digitálních nebo digitalizovaných souborů přiblížila reálnému tonálnímu průběhu charakteristické křivky fotografických materiálů.


Veškerá práva vyhrazena, jakékoliv použití zde zveřejněných snímků podléhá písemnému souhlasu autora! Copyright © Silvestr Szabó 2005

Focení ledňáčků - Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Focení ptactva u krmítka
Focení ptactva v parcích nebo ve městě
Makrofotografie - osvětlení při makrofotografii
Makrofotografie - focení hmyzu v létě
Makrofotografie - focení mravenců
Makrofotografie - focení hmyzu v letu
Makrofotografie - focení kudlanek
Focení vody na dlouhý čas
Focení zvířat v noci nebo za šera
Focení pomocí dálkově řízeného natáčení fotoaparátu na stativu
Focení pomocí samospouště řízené pohybovým čidlem
Makrofotografie - výstroj
Tip na výlet Jeskyně Na Pomezí
Chov,pěstování Listovnice červenooké (Agalychnis callidrias)
Chov,pěstování pralesniček (barvířské nebo také šípové žáby,
dendrobatky)

Nebezpečné druhy zvířat
CITES
Teraristické burzy 2016
Volavky při přípravě hnízdění
Volavky při hnízdění
Husy velké při hnízdění
Chov Zákeřnic (Platymeris biguttata)
Kousnutí Zákeřnicí (Platymeris biguttata)
Focení ptáků při hnizdění
Better Beamer jinak nazývaný také Flash exdender
Wallpapers tapety na PC pozadí na PC
Fotografie ptáků
Fotografie zvířat
Fotografie hor
Fotografie hmyzu
Focení brkoslavů - Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)
Focení  aktu, Jak fotit akty
Tsavo-Tsavo east 
Focení panoramat - jak fotit panorama

Focení motýlů
Focení ledňáčků II - Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Fotíme brhlíky-Brhlík lesní (Sitta europaea)
Focení ptáků při napájení v zimě
První tažní ptáci se už vrátili a zimující se budou vracet zpátky na sever
Labuť velká (Cygnus olor)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) - hnízdění
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Národní park Amboseli - Amboseli National Park Kenya
Mombasa