Silvestr Szabó - foto natura Silvestr Szabó - foto natura Silvestr Szabó - foto natura
A / B / C / D / E / F / G / H / CH / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z
HF (Helical Focus)

označení pro tzv. šroubové ostření u objektivů Sigma, kdy se přední člen při ostření neotáčí. Tato konstrukce zjednodušuje použití polarizačních, efektových přechodových filtrů a tvarované sluneční clony.

 


High key slovně hajki

High key slovně  hajki  je styl  nasvícení  scény při fotografování  kdy převažují  světlé tóny  nad tmavými  a kdy je velice nízký kontrast mezi světlem a stíny, tak že vám vznikne fotografie bez tmavých částí . Výjimku tvoří drobné detaily ve fotografii . Při použití této  technologie vznikají fotografie mnohem jemnější , decentnější  a světlo dokáže skrýt některé nedostatky. Poměr  jasu a stínů  je  1 : 1. High key se dobře hodí na příklad pokud fotíte Akt nebo portrét. Opakem High key je Low key .


High-key

Speciální fotografická technika založena na zobrazení ve vysokých odstínech šedé škály. Obvykle se jedná o snímky, jejichž převažující tonalita je světlá až mdlá. Protože fotografie vykreslená jen oblastí polotónů až světel by vypadala mdle, umísťuje se do obrazové plochy drobný kresebný detail s výraznou tonalitou v oblasti stínů až třičtvrtětónů, který fotografii dodá brilanci. Náměty určené pro techniku High-key se osvětlují měkkým , často axiálním světlem, aby se minimalizovala kresebnost hlubokých stínů. Také objekty se volí světlé až bílé. Film se pro techniku High-key přeexponuje a následně vyvolá se zkráceným vyvolávacím časem, čímž se dále potlačí kontrast.

 


Histogram
Histogram je gvraf, na jehož ose x (vodorovné) je vyneseno 256 bodů, odpovídající 256 odstínům. Připomínám, že digitální fotka má tři barevné kanály (červený, zelený a modrý) a každý z nich má 256 odstínů (256 = dvě na osmou, tedy osm bitů), vynásobeno to dělá 16 milionů barev true color barevného podání. Takže znovu, na vodorovné ose x jsou odstíny, od nejtemnějšího zcela vlevo do nejsvětlejšího zcela vpravo.

Na svislé ose y je znázorněn počet pixelů v dané úrovni jasu. Vysvětleme si to na příkladu zde vlevo. Fotka je očividně hodně tmavá a obsahuje hodně černé (odpovídá úrovni jasu 0,1,2 atd.) Však taky histogram v levé části je bohatý, kdežto v pravé, zachycující jasy, je chudý. Nicméně i nějaké jasy - světlá místa - na obrázku jsou, jenže jich je málo. Počty bílých (hodnota 255) nebo skoro bílých pixelů jsou nízké, proto tu jsou jen nizoučké plošky.

Tolik tedy stručně k histogramu. Ale pozor: ta fotka, na které jsme si funkci demonstrovali, byla tmavá, avšak nikoli špatně exponovaná. Byla pořízena v noci, proto černé a hodně tmavé pixely jsou na histogramu hodně zastoupeny, ale jsou tu i pixely v oblasti jasů.

Hledáček (ViewFinder)

optická soustava nebo displej zobrazující snímanou scénu. Kromě optických hledáčků se využívá EVF displejů, které nahrazují u tzv. elektronických zrcadlovek optický hranol a zrcadlo, využívané v profi DSLR zrcadlovkách

 


Hloubka ostrosti – DOF

Hloubka ostrosti (Depth of Field, DOF). Fotografie je vždy ostrá pouze ve vzdálenosti, na jakou máš zaostřeno a to v rovině kolmé na podélnou osu objektivu (podélná osa objektivu je myšlená čára, procházející jeho středem ve stejném směru, jako světlo).

Před a za touto rovinou je vždy více nebo méně neostrá - přesněji řečeno - s rostoucí vzdáleností od této roviny ostrost vždy postupně rychleji nebo pomaleji klesá.

Hloubka ostrosti je velikost oblasti ostrosti (vždy měřeno ve směru podélné osy objektivu). Je omezena hranicemi, před a za kterými je pokles ostrosti záběru uznán (přes všechnu matematiku v podstatě subjektivně) za již neúnosný. Hloubka ostrosti tak vymezuje polohu dalších dvou rovin kolmých na optickou osu objektivu - jedna je před a druhá za rovinou zaostření.

Důležité je, že pole hloubky ostrosti se rozkládá kolem roviny, na kterou je objektiv zaostřen, dosti často NESYMETRICKY. Čím má objektiv kratší ohniskovou vzdálenost a na čím větší vzdálenost zaostříš, tím více z celkové hloubky ostrosti leží ZA rovinou zaostření, než PŘED ní. Například pro 50mm objektiv můžeš považovat rozložení hloubky ostrosti kolem roviny zaostření za symetrické při zaostření na vzdálenost méně než jeden metr. Při zaostření na čtyři metry už je část hloubky ostrosti za rovinou zaostření dvakrát větší, než před ní a při zaostření na deset metrů devětkrát větší. Nejpodstatnější závěr tedy je, že pokud fotíš nablízko, můžeš považovat rozdělení hloubky ostrosti za symetrické, kdežto při větších vzdálenostech si hlídej narůstající nepoměr v jejím rozdělení.

Aby to bylo ještě problematičtější, rozložení hloubky ostrosti kolem roviny zaostření závisí silně na clonovém čísle. Takže výše uvedené údaje platí pouze pro clonu 8. O vlivu clony na rozložení hloubky ostrosti se můžeš přesvědčit na stránce grafů.

Ve všeobecnosti platí tyto tři hloubkoostrostní zákony:
- čím menší je vzdálenost, na kterou je objektiv zaostřen, tím je hloubka ostrosti menší
- čím menší je ohnisková délka objektivu (pozor - skutečná, ne přepočtená na kinofilmový ekvivalent), tím je hloubka ostrosti větší
- čím menší je aktuální zvolené clonové číslo (zaclonění) objektivu, tím je hloubka ostrosti menší

Zákony platí pouze za předpokladu, že měníš jen JEDEN z těchto tří proměnných faktorů a sleduješ jeho vliv na velikost hloubky ostrosti. Je nezbytné tyto zákonitosti znát pro případ potřeby aktivního ovlivňování hloubky ostrosti fotografované scény. Úvaha o nejvhodnější hloubce ostrosti by se měla stát automatickou součástí Tvých kompozičních úvah.

 


HQ: High Quality

Vysoká kvalita - nastavení kvality výstupního souboru u fotoaparátů Olympus


HSM: Hyper-Sonic Motor

Ultrazvukový motorek vestavěný v objektivu pohánějící autofokus u objektivů Sigma.


Veškerá práva vyhrazena, jakékoliv použití zde zveřejněných snímků podléhá písemnému souhlasu autora! Copyright © Silvestr Szabó 2005

Focení ledňáčků - Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Focení ptactva u krmítka
Focení ptactva v parcích nebo ve městě
Makrofotografie - osvětlení při makrofotografii
Makrofotografie - focení hmyzu v létě
Makrofotografie - focení mravenců
Makrofotografie - focení hmyzu v letu
Makrofotografie - focení kudlanek
Focení vody na dlouhý čas
Focení zvířat v noci nebo za šera
Focení pomocí dálkově řízeného natáčení fotoaparátu na stativu
Focení pomocí samospouště řízené pohybovým čidlem
Makrofotografie - výstroj
Tip na výlet Jeskyně Na Pomezí
Chov,pěstování Listovnice červenooké (Agalychnis callidrias)
Chov,pěstování pralesniček (barvířské nebo také šípové žáby,
dendrobatky)

Nebezpečné druhy zvířat
CITES
Teraristické burzy 2016
Volavky při přípravě hnízdění
Volavky při hnízdění
Husy velké při hnízdění
Chov Zákeřnic (Platymeris biguttata)
Kousnutí Zákeřnicí (Platymeris biguttata)
Focení ptáků při hnizdění
Better Beamer jinak nazývaný také Flash exdender
Wallpapers tapety na PC pozadí na PC
Fotografie ptáků
Fotografie zvířat
Fotografie hor
Fotografie hmyzu
Focení brkoslavů - Brkoslav severní (Bombycilla garrulus)
Focení  aktu, Jak fotit akty
Tsavo-Tsavo east 
Focení panoramat - jak fotit panorama

Focení motýlů
Focení ledňáčků II - Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Fotíme brhlíky-Brhlík lesní (Sitta europaea)
Focení ptáků při napájení v zimě
První tažní ptáci se už vrátili a zimující se budou vracet zpátky na sever
Labuť velká (Cygnus olor)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) - hnízdění
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Národní park Amboseli - Amboseli National Park Kenya
Mombasa